TOP SERWIS 

   

 

Doradztwo i nadzór

 • doradztwo z zakresu BHP
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • weryfikację i uzupełnianie dokumentacji związanej z BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowywanie wynikających z nich wniosków profilaktycznych
 • pomoc w dokonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy
 • kontrola stanowisk pracy
 • informowanie o stwierdzonych zagrożeniach
 • doradztwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących BHP i ppoż.
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych

 

Usługi BHP 

 
Szkolenia BHP: 

 

Opis -> szkolenie wstępne - instruktaż ogólny, stanowiskowy; szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne z zakresu BHP organizowane jest dla pracownika nowo zatrudnionego w celu przekazania mu wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków wynikających z powierzonego mu stanowiska pracy i w warunkach właściwych dla danego przedsiębiorstwa.

 

Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

 

Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na danym stanowisku dla:

 • wszystkich pracowników zatrudnianych na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
 • pracownika przenoszonego na inne stanowisko lub takie, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych
 • studenta odbywającego praktykę studencką
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

 

Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dlatego powinno rozpocząć się w pierwszym dniu pracy. Czas jego trwania jest uzależniony od opracowanego programu poszczególnych instruktaży. Kartę szkolenia wstępnego przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe BHP. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

 

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści) powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, pozostali pracownicy w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pracownik otrzymuje zaświadczenie, które dołączane jest do jego akt osobowych.

 

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

 

  

Rodzaj zajmowanego w firmie stanowiska pracy
  

Powtarzalność szkolenia
okresowego, nie 
rzadziej niż
Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) Raz na 1 rok
Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze Raz na 3 lata
Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lata
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych Raz na 5 lata
Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp Raz na 5 lata
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie Raz na 5 lata
Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono Raz na 6 lata

6306002
8321801
4806729
5564653
 


 

 

Top Serwis

ul. Królowej Jadwigi 24
67-100 Nowa Sól

tel. 603 563 232

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

 

 


 

  

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.